Akreditované vzdělávací programy

Vzdělávací programy jsou akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí. Každým rokem akreditujeme desítky vzdělávacích témat, inovujeme a sledujeme trendy v sociální oblasti. Spolupracujeme s externími lektory z různých profesí, mezi kterými nalezneme například inspektory kvality, psychology, terapeuty, kouče, supervizory, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky aj.


 • Hra u dětí s PAS
 • Smyslové vnímání u lidí s PAS 
 • Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra - základní kurz
 • Faktory a kořeny vzniku závislosti 
 • Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislostí

 • Poslední dny, pokojné umírání
 • Rodina v krizi - úvod do problematiky

 • Facilitace svépomocných skupin - úvod do problematiky
 • Poskytování první pomoci u terénních, ambulantních a nízkoprahových sociálních služeb
 • Prevence relapsu
 • Psychosociální dovednosti
 • Sociální začleňování v praxi sociálních služeb 
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách 
 • Trauma - úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci
 • Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 • Základní principy multidisciplinární spolupráce 
 • Budování PR neziskových organizací působících v oblasti sociálních
 • Jak jen říct tu špatnou zprávu, a je třeba jí říkat? 
 • Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 
 • Komunikace s agresivním klientem 
 • Kontakt a dialog 
 • Motivační rozhovory v praxi sociálních služeb 
 • Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem 
 • Praktický nácvik komunikace s klientem agresivním nebo nespolupracujícím 
 • První pomoc při vedení porad jako součást efektivního řízení 
 • Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem 
 • Umění efektivní komunikace s klientem 
 • Úvod do asertivity v sociální oblasti 
 • Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru v praxi soc. služeb 

 • Hodnocení procesu poskytování sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb
 • Hodnocení zaměstnance v klidu a online 
 • Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb 
 • Základy vedení dokumentace sociální služby 
 • Identita organizace poskytující sociální služby na základě křesťanských hodnot