Závislosti

Faktory a kořeny vzniku závislostí

PhDr. Mgr. Dagmar Krutilová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0698 - SP/PC

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním. To vše v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu závislosti. V průběhu kurzu se pracovníci seznámí s tím, jaké jsou kořeny závislostí v návaznosti na lidské potřeby a motivace. Naučí se identifikovat faktory vzniku závislosti a to zejména z hlediska z rodinných faktorů a vývojových faktorů jejich vzniku. Dokážou využít možnosti prevence. Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním primárním, sekundárním, terciálním.


Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislostí

PhDr. et. Mgr. Dagmar Krutilová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/0696 - SP/PC/VP

Kurz je určen pracovníkům, kteří se ve své práci setkávají s osobami závislými na návykových látkách nebo se závislostním chováním. Dokáží potom identifikovat co je závislost, jaké jsou znaky závislosti v oblasti tělesné, psychické, vztahové a sociální. Pracovníci se seznámí s tím, jaké jsou poruchy duševního zdraví způsobené návykovými látkami a to včetně odvykacích stavů po odnětí návykové látky. Seznámí se i s dalšími formami závislostí a závislostním chováním. Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním, naučí se pracovat s motivačními prvky k léčbě, tato prvky později dokáží propojit do poskytované praxe.