Metody sociální práce u lidí s PAS

Hra u dětí s PAS

Mgr. Gabriela Komendová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/1403-SP/PC

Kurz shrnuje nejdůležitější poznatky o poruchách autistického spektra. Seznámí sociální pracovníky s moderním pojetím rozvíjení herních dovedností u dětí s PAS. Účastníci dostanou informace teoretické, ale i praktické o možnostech terapií a o podpůrných a rozvojových aktivitách se specifikací na PAS. V praktické části si vyzkoušejí postupy, jak rozvíjet hru u dítěte s PAS.


Smyslové vnímání u lidí s PAS

Mgr. Gabriela Komendová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/1404-SP/PC

Účastníci dostanou informace o specifikách smyslové percepce u lidí s PAS. Dozví se, jakým způsobem ovlivňují jejich chování a jak je možné těmto projevům předcházet. Budou informování o možných technikách v práci s lidmi s poruchou percepce. Prakticky si vyzkoušejí senzorické pomůcky, hmatové, zvukové aj.


Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra

Mgr. Gabriela Komendová

Časová dotace: 16 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2019/1102-SP/PC

Kurz shrnuje nejdůležitější poznatky o poruchách autistického spektra. Seznámí sociální pracovníky s moderním pojetím problematiky PAS. Účastníci dostanou informace teoretické, ale i praktické o možnostech terapií a o podpůrných a rozvojových aktivitách se specifikací na PAS. Předáním ucelených informací se snaží vyvrátit rozšířené omyly a mýty, které negativně ovlivňují spolupráci mezi klienty a sociálními pracovníky. V praktické části si vyzkouší postupy, jak kompenzovat některé projevy PAS.