Sociální práce s rodinami a dětmi

Rodina v krizi - úvod do problematiky

Bc. Barbora Niemiecová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 20
Číslo akreditace: A2020/0083-SP/PC

Vzdělávací kurz "Rodina v krizi - úvod do problematiky" poskytne zamyšlení nad rodinou jako systémem, funkcemi rodiny dnešní doby a jak předejít poruchám těchto funkcí. Dále se kurz zaměří na komunikaci v rodině a co je a může být krize a jak ji chápat. Jaký význam má stres a jaké jsou reakce na něj, práce se stresem. V neposlední řadě se podíváme i na péči zaměřenou na rodinu. Budeme společně sdílet své zkušenosti z praxe, společně si budeme odpovídat na otázku: "Jak kvalitně pracovat s rodinou / členem rodiny v krizi?".