Sociální práce s rodinami a dětmi

Rodina v krizi - úvod do problematiky

Bc. Barbora Niemiecová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 20
Číslo akreditace: A2020/0083-SP/PC

Vzdělávací kurz "Rodina v krizi - úvod do problematiky" poskytne zamyšlení nad rodinou jako systémem, funkcemi rodiny dnešní doby a jak předejít poruchám těchto funkcí. Dále se kurz zaměří na komunikaci v rodině a co je a může být krize a jak ji chápat. Jaký význam má stres a jaké jsou reakce na něj, práce se stresem. V neposlední řadě se podíváme i na péči zaměřenou na rodinu. Budeme společně sdílet své zkušenosti z praxe, společně si budeme odpovídat na otázku: "Jak kvalitně pracovat s rodinou / členem rodiny v krizi?".


Zpracovávání traumatu u dětí - úvod do problematiky

Bc. Ingrid Kubiszová

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15
Číslo akreditace: A2020/1023-SP/PC

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části si vysvětlíme rozdíl mezi traumatickou událostí a traumatem. Budeme se věnovat projevům traumatu u dětí, jeho vlivu na emoce, chování a vztahy, důsledkům traumatu v běžném životě. Řekneme si o možnostech, jak mohou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách k dětem s traumatem přistupovat a jak s nimi efektivně pracovat. Důraz bude kladen na vytvoření bezpečného prostoru a pocitu bezpečí. V praktické části si vyzkoušíme rozhovor, ukážeme si některé komunikační a hravé techniky, řekneme si jak pracovat s uzavřeným dítětem. Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách získají vhled do problematiky traumatu tak, aby mohli využívat vhodné techniky a nástroje při případové práci s klientem sociální služby i s jeho širším rodinným nebo vztahovým zázemím. Ujasníme si hranice sociální práce a možnosti využití multioborové spolupráce.