Vzdělávací programy - Katalog

Co vás naučíme

NAŠE NABÍDKA

Připravujeme pro Vás vzdělávací programy na základě Vašich individuálních potřeb. Realizujeme akreditovaná školení, interní semináře, odborné konference, kulaté stoly a workshopy.

Nabízíme vzdělávací aktivity pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, dále nabízíme své služby vzdělávání pro dobrovolníky a pastorační pracovníky.

Z každé vzdělávací aktivity obdrží účastníci osvědčení či potvrzení o účasti, v ceně vzdělávacích aktivit je vždy také drobné občerstvení.

Nabídku vzdělávacích programů naleznete v navazujících odkazech, každý z nabízených školení je možno zrealizovat "na míru" a v prostorách Vašeho zařízení, záleží na individuální domluvě. Harmonogram otevřených kurzů naleznete zde 


Akreditovaná školení


Vzdělávací programy jsou akreditované u Ministerstva práce a sociálních věcí. Každým rokem akreditujeme desítky vzdělávacích témat, inovujeme a sledujeme trendy v sociální oblasti. Spolupracujeme s externími lektory z různých profesí, mezi kterými nalezneme například inspektory kvality, psychology, terapeuty, kouče, supervizory, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky aj.  

Interní vzdělávání Diakonie


Interní vzdělávací programy jsou realizovány bez akreditace MSPV. Mezi hlavními tématy školení jsou projektové dovednosti či prohlubování znalostí v oblasti microsoft office. 
  

Naši lektoři


K zajištění vysoké kvality a odbornosti školených témat spolupracujeme s odborníky na danou problematiku s dlouholetými zkušenostmi. Mezi lektory jsou například zaměstnanci Slezské diakonie, zaměstnanci SCEAV, inspektoři kvality, psychologové, psychiatři, zdravotní sestry, terapeuti aj. 

 


Školící prostory 

Vzdělávací aktivity pro Vás připravujeme v moderních a variabilních školicích prostorách. Vzdělávací aktivity probíhají v Českém Těšíně a Ostravě. Všechny školicí prostory jsou moderně vybaveny a je zajištěna technická stránka včetně zázemí na občerstvení a odpočinek.