Etika sociální práce, identita organizace

Identita organizace poskytující sociální služby na základě křesťanských hodnot

ThDr. Miriam Szőkeová, PhD. 

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 20
Číslo akreditace: A2020/0079-SP/PC/VP

Kurz přinese prostor k představení a vnímání sebe/vlastní identity v organizaci, která poskytuje sociální služby a stojí na křesťanských hodnotách. Po základních informacích o identitě, o tom, co jí tvoří, v čem je odlišná a zajímavá na rozdíl od jiných organizací, poskytne kurz možnost pracovníkům formulovat a vyjasňovat identitu kreativním způsobem. Účastníci kurzu budou mít příležitost hledat a pracovat s vybranými příběhy z Bible, které korespondují s příběhy lidí-uživatelů služeb s danou cílovou skupinou a tak komunikovat identitu služby/střediska, ve kterém pracují. Součástí kurzu je sdílení praxe a dialog o tom, do jaké míry zaměstnanci svým osobním přínosem přispívají k identitě organizace. Nedílnou součástí je reflexe a zpětná vazba účastníků. Součástí kurzu bude krátký náhled na příběh vzniku Slezské diakonie k lepšímu pochopení křesťanských kořenů a nadšení víry lidí, kteří stáli u zrodu organizace. Pro názornost ve vyjasňování si identity vlastní organizace se bude pracovat s logem organizace, které si sami účastníci vyplňují smysluplným obsahem, který "zveřejňují", tedy aby byl sférou srozumitelnou a autentickou pro druhé.