Reference


Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra

A2023/1165-SP/PC

Mgr. Gabriela Komendová

18.-19.04.2023


 • Dozvěděla jsem se hodně věcí o práci s lidmi s PAS. Nové možnosti práce s klientem, techniky, pomůcky, komunikace.
 • Jsem velice nadšená z kurzu a dozvěděla jsem se mnoho důležitých informací v průběhu celého kurzu.

Přímá práce s klientem z pohledů standardů kvality sociálních služeb

A2023/0159-SP/PC

PaedDr. Petr Matuška Ph.D.

31.05.2023 


 • Získala jsem větší vhled do standardů v praxi, jejich význam a důležitost.
 • Výklad byl velmi srozumitelný, kurz byl zajímavý a probíhala otevřená debata.

Stárnutí osob se zdravotním postižením

A2022/0124-SP/PC

Mgr. Šárka Hlisnikovská

04.4.2023

 • Téma bylo velmi zajímavé nejen pro využití v práci, ale také v osobním životě. Vedlo mě k zamyšlení nad mými vlastními potřebami, přáními.
 • Paní lektorka pojala kurz velmi poutavě s příběhy klientů i vlastními. Moc se mi podání informací líbilo.


Komunikace s klientem, který je pod vlivem návykové látky

A2021/0758-SP/PC/VP

Mgr. Petr Hýl

09.06.2023

 • Dozvěděla jsem se, jaké jsou druhy návykových látek, jaký je dopad na lidský organismus, - jak zvládnout komunikaci s klientem pod vlivem těchto návykových látek.
 • Výklad pana lektora byl velice zajímavý a kurz byl pro mě přínosný. Poznatky určitě využiji v práci s klienty.


Vedení, plánování a rozhodování v praxi manažera

A2022/0106-SP/VP

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

28.06.2023

 • Naučila jsem se jak plánovat a vést, delegovat úkoly, situační vedení a také uvědomění si situací na jiných pracovištích.
 • Jsem maximálně spokojená s tímto kurzem – s jeho vedením a strukturou. Děkuji!

Google Workspace II.

Radim Kantor

15.05.2023

 • Celý kurz byl dobře prakticky veden. Zajímavá pro mě byla práce s kalendářem a diskem.
 • Naučil jsem se výhody používání Google účtu a nové "vychytávky". Posune mě to dál v práci s počítačem.

Manipulace v komunikaci s klienty a jak ji efektivně zvládat

A2021/1202-SP/PC

Mgr. Eva Slezáková

05.04.2023

 • Na kurzu byla nejzajímavější praktická část, kdy jsme si ve skupinkách vyzkoušeli role manipulátora – tazatele – pozorovatele.
 • Kurz byl velice užitečný, naučila jsem se jak se mám k manipulaci postavit. Pomohly mi praktické příklady.

Práce s nemotivovaným klientem

A2022/0031-SP/PC/VP

Bc. Jan Syrový

11.- 12.9.2023

 • Kurz poskytl komplexní pohled na práci s klientem, jak ze strany pracovníka, tak efektivní metody komunikace.
 • Zajímavé byly vždy příklady z praxe, které uměly dokreslit podstatu problému a řešení, milé a příjemné bylo použití vtipných videí.

Den s fyzioterapeutem

Bc. Zuzana Sajdoková

02.10.2023

 • · Dozvěděla jsem se jak ulevit tělu a udržet si fyzické zdraví.
 • · Líbila se mi praktická (cvičební) část a rovněž to, jak já sama můžu toto cvičení praktikovat.

Respektující komunikace

A2023/0158-SP/PC

Mgr. Marek Tkáč

21.09.2023

 • Vše mě velice zaujalo, témata na sebe navazovaly, pan lektor je vynikající.
 • Naučila jsem se mnoho konkrétních technik, příklady, srozumitelné návody a postupy. Navzájem jsme si sdíleli své zkušenosti.

Trauma – úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci

A2023/0710-SP/PC

MUDr. Michal Raszka PhD.

05.12.2023

 • Všechny části kurzu měly svůj význam, oceňuji řadu konkrétních a praktických informací, ukázek apod.
 • Celý kurz byl zajímavý a přínosný nejen pro mou praxi - konkrétní ukázky, rozhovor s klientkou, hledání odpovědí na naše otázky.