Zpracovávání traumatu u dětí – úvod do problematiky

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Bc. Ingrid Kubiszová


V úvodu teoretické části kurzu je vysvětlen rozdíl mezi traumatickou událostí a traumatem. Kurz se věnuje projevům traumatu u dětí, jeho vlivu na emoce, chování a vztahy a důsledkům traumatu v běžném životě. Budou představeny možnosti, jak mohou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách k dětem s traumatem přistupovat a jak s nimi efektivně pracovat. V praktické části si účastníci vyzkouší nácvik rozhovoru, včetně některých komunikačních a hravých technik, pozornost bude zaměřena také na práci s uzavřeným dítětem. Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních
službách získají vhled do problematiky traumatu tak, aby mohli využívat vhodné techniky a nástroje při případové práci s klientem sociální služby i s jeho širším rodinným nebo vztahovým zázemím.


Klíčová slova: trauma, dítě, vliv na vývoj, terapie, rozhovory, nácvik