Využití mediace v sociálních službách

Akreditovaný kurz MPSV - PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 12 osob
Lektor: Bc. Růžena Ondrušková


Kurz je zaměřen na podrobnější seznámení s tématem problematiky zásad a principů manipulace s imobilní osobou. V teoretické části se účastníci seznámí s pojmy, technikami, možnostmi a metodami. Účastníci dostanou teoretické informace o problematice vzniku a léčbě dekubitů. Problematika šetrné manipulace s imobilní osobou se v teoretické a praktické části vzájemně prolíná po celou dobu výuky. Praktická část kurzu je věnována nácviku předvedených technik např. polohování imobilních osob, správné úchopy, správný sed, relaxační a rehabilitační cvičení na lůžku a vozíku. Cílem kurzu je naučit se tyto možnosti využít v každodenní praxi při péči o imobilní osoby.


Klíčová slova: imobilní osoba, péče, mobilita, praktický nácvik