Základní principy multidisciplinární spolupráce

Akreditovaný kurz MPSV - SP/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Kurz přináší účastníkům vhled do problematiky multidisciplinární spolupráce, jež se sama o sobě objevuje jako jeden z hlavních principů sociální práce, a je obsažena v řadě strategických dokumentů ČR i EU. Kurz představí základní východiska potřebnosti multidisciplinární spolupráce (legislativa, strategické dokumenty, reforma psychiatrické péče ad.), nabídne různé modely složení MD týmů a představí podněty pro jejich fungování. Představí základy komunikace členů MD týmů, stručně vysvětlí způsob práce multidisciplinárních týmů a hlavní role/činnosti jeho jednotlivých členů.
Účastníci kurzu si budou moci v praktické části vyzkoušet modelovou situaci spolupráce tak, aby na vlastní zkušenosti promysleli nejvhodnější postup spolupráce multidisciplinárního týmu.

Klíčová slova: multidisciplinarita, legislativa, praxe, spolupráce, návaznost