Využití mediace v sociálních službách

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 16 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Marek Tkáč


Kurz nabízí účastníkům možnost náhledu na konfliktní komunikaci, se kterou se pracovníci setkávají v
sociálních službách. Účastníci se seznámí s metodou řešení konfliktů a sporů vznikajících v kontextu
poskytování služeb klientům. Pozornost bude věnována způsobům řešení konfliktů a sporů, s nimiž se
mohou setkat pracovníci v sociálních službách, ať už v přímě práci s klienty, anebo v rámci týmové
spolupráce. Dovednost rozpoznávání zdrojů a příčin konfliktů, jejich vývoje a aplikovatelných
komunikačních metod může výrazně přispět k jejich předcházení, respektive řešení, a tím umožnit
pracovníkům efektivně vykonávat jejich (odbornou klientskou) práci. Během 16 hodinového semináře
si účastníci osvojí metody řešení konfliktů a sporů tak, aby je dokázali efektivně použít ve své praxi.


Klíčová slova: mediace, konflikt, řešení, komunikace