Vedení, plánování a rozhodování v praxi manažera

Akreditovaný kurz MPSV - VP/SP
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Obsahem kurzu "Vedení, plánování a rozhodování v praxi manažera" je seznámení se základními pojmy a technikami praxe manažerů v sociálních službách. Účastníci zažijí praktický kurz, ve kterém budou mít možnost pojmenovat si svůj manažerský styl podle výkladu lektorky. Představíme účastníkům, jaké jsou hlavní zásady pro řízení lidských zdrojů (vedení jednotlivců i týmů) a jaké pro řízení procesů, jak v praxi plánovat a podle čeho se rozhodovat. Kurz účastníky povede k přemýšlení o příležitostech k rozvoji ve vlastní praxi, podle vlastních preferencí a profesní flexibility. V bezpečném prostředí budou účastníci moci sdílet své zkušenosti s ostatními.

Klíčová slova: manažer, vedení, plán, řízení lidských zdrojů, profesní flexibilita