Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Ing. Romana Bélová


Kurz je zacílen na poskytnutí základního přehledu o možnostech a přístupech k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména pak se zaměřením na osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Účastníci získají vhled do problematiky pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením v systému České republiky a také na příkladech úspěšných projektů v zahraničí. První část je věnována ideovému rámci sociálního začleňování těchto osob v rámci pracovního uplatnění a s důrazem na uplatnění práva člověka na práci v kontextu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Budou diskutovány otázky motivace osob s postižením k práci a motivace podporujících
pracovníků. Druhá část kurzu se zaměří na seznámení s právním, sociálním a ekonomickým prostředím ČR jako rámcem pro podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením.


Klíčová slova: zaměstnání, zdravotní postižení, legislativa, motivace