Úvod do asertivity v sociální oblasti

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Vzdělávací kurz je zaměřen na představení a využití základních asertivních technik včetně jejich praktického využití při předcházení a řešení konfliktů. Pomocí modelových situací si účastníci vyzkouší jak asertivně komunikovat se spolupracovníky i s klienty. Konkrétně se bude jednat o nácvik naslouchání a kladení otázek, nácvik jednání v náročných situacích, které je potřeba pokud možno bezkonfliktně řešit, a také nácvik správného vyjadřování svých potřeb, pocitů, názorů apod. Účastníci kurzu se dále seznámí s tím, jak jednat při slovně agresivním útoku klienta, jak rozpoznat pokusy o manipulaci a jak se jí bránit. Také se dozví, jak přijímat ocenění a kritiku. Důraz je kladen na zážitkovou formu s řadou cvičení a praktických modelových situací tak, aby účastníci získali informace potřebné pro svou praxi.

Klíčová slova: asertivita, konflikt, správné vyjadřování, potřeby, ocenění, kritika