Umění efektivní komunikace s klientem

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Eva Slezáková, PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Kurz je zaměřený na vybrané komunikační techniky v sociální interakci s klientem, s rodinou klienta a pracovníky v sociálních službách. Účastníci se seznámí a procvičí si komunikační strategie s klientem s různými prvky chování, zejména s prvky manipulativního a agresivního chování, komunikaci s klientem nespolupracujícím či umírajícím, a to včetně komunikace s rodinnými příslušníky. Kurz seznámí účastníky s transakční analýzou, nedirektivním přístupem, neasertivní a asertivní komunikací. Kurz představí možné bariéry v komunikaci, jejich dopady a možnosti eliminace tak, aby bylo dosaženo efektivní komunikace s klientem.

Klíčová slova: komunikace, rodina, klient, techniky komunikace, nedirektivní přístup