Týmová spolupráce v sociálních službách – cesta ke spokojenému týmu

Akreditovaný kurz MPSV - VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Eva Slezáková

Kurz je určený pro vedoucí pracovníky, kteří mají záměr pracovat na svém pracovišti se spokojeným týmem. Cílem je rozpoznat vlastní silné i slabé stránky v roli vedoucího týmu, naučit se a pochopit roli aktivního leadera, který přispívá k posilování týmové spolupráce a spokojenosti. Účastníci se seznámí s principem Dvojité hvězdy Bena Furmana, skrze kterého mohou zvyšovat spokojenost pracovního kolektivu. Princip Dvojité hvězdy budou umět účastníci použít v praxi svého týmu tak, aby jej dokázali lépe řídit a posilovat týmovost. Celý kurz je veden koučovací formou a výhodou je proaktivní přístup všech účastníků.

Klíčová slova: tým, spokojenost, leader, koučování, spolupráce