Trauma – úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci

Akreditovaný kurz MPSV - PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.


Kurz je zaměřen na téma psychického traumatu, jeho vlivu na klienty a charakteristiku práce s traumatizovanými jedinci. V teoretické části se věnuje definici a základním projevům psychického traumatu, následně jeho vlivu na mozek, prožívání, chování, sebepojetí, navazování vztahů a motivace. Důraz je kladen na proces základního zpracovávání traumatické zkušenosti a jeho zákonitosti. Účastníci se seznámí se základními stabilizačními technikami a možnostmi komunikace, která vytváří bezpečné a jasné prostředí pro traumatizované jedince. Součástí kurzu je také seznámení s působením častého kontaktu pracovníků s traumatizovanými klienty na psychiku pracovníků. Účastníkům budou představeny také možnosti psychohygieny.


Klíčová slova: trauma, zpracování traumatu, stabilizační techniky, komunikace, psychohygiena