Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.


Lidé pracující v sociálních službách jsou významně ohroženi syndromem vyhoření. Jeho vznik a vývoj má své zákonitosti a zásadně ovlivňuje jak pracovní, tak osobní život jedince. Kurz má za cíl poskytnout celistvé informace o syndromu vyhoření, příčinách jeho vzniku a projevech. V rámci kurzu účastníci budou mít možnost zjistit míru syndromu svého vyhoření a zmapovat varující signály. Dále se bude věnovat možnostem, jak se lze aktivně proti syndromu vyhoření bránit na úrovni osobní, tak institucionální. Účastníci budou vedeni k vytvoření vlastního individuálního plánu, který jim může pomoci k vybudování nových návyků zásadních pro prevenci syndromu vyhoření.


Klíčová slova: psychohygiena, sebepéče, prevence, vyhoření, varující signály