Smyslové vnímání u lidí s PAS

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Gabriela Komendová


Účastníci kurzu obdrží informace o specifikách smyslové percepce u lidí s PAS. Dozví se, jakým způsobem ovlivňují jejich chování a jak je možné těmto projevům předcházet. Cílem kurzu je přiblížení a prohloubení znalostí v problematice poruch smyslového vnímání u osob s PAS skrze nových možných technik a metod práce s lidmi s poruchou percepce. V rámci praktické části vzdělávacího kurzu si mohou účastníci vyzkoušet senzorické, hmatové a zvukové pomůcky tak, aby
získali dovednosti vybrat a používat konkrétní pomůcky pro smyslové stimulace ve své praxi.


Klíčová slova: PAS, smyslová percepce, pomůcky, smyslová stimulace