Škola zad pečujících osob

Akreditovaný kurz MPSV - PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Bc. Růžena Ondrušková


Kurz je zaměřen na podrobnější seznámení s tématem sebepéče pečujících osob. V teoretické části se účastníci seznámí s pojmy, technikami, možnostmi a metodami týkajícími se sebepéče, zejména s ohledem na hluboký stabilizační systém. Praktická část kurzu je věnována nácviku předvedených technik tak, aby účastníci zvládali dopady velkého fyzického zatížení při péči o klienty sociálních služeb. V interaktivní části se účastníci naučí např. cvičení na velkém míči, posilování hlubokého stabilizačního systému, správný sed, stoj a relaxační cvičení. Cílem kurzu je naučit se tyto techniky
využít v každodenním pracovním procesu i mimo něj tak, aby se účastníci naučili o sebe pečovat s ohledem na náročnost jejich vykonávané pozice.


Klíčová slova: stabilizační systém člověka, posilování, relaxace, cvičení, praktický nácvik