Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra – základní kurz

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 16 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Gabriela Komendová


Kurz shrnuje nejdůležitější poznatky o poruchách autistického spektra. Cílem je seznámení pracovníků v sociálních službách pojetím problematiky PAS. Účastníci dostanou informace teoretické, ale i praktické o možnostech terapií a o podpůrných a rozvojových aktivitách se specifikací na PAS. Předáním ucelených informací se vzdělávací kurz snaží vyvrátit rozšířené omyly a mýty, které negativně ovlivňují spolupráci mezi klienty a sociálními pracovníky. V praktické části si účastníci vyzkouší postupy, jak kompenzovat některé specifické projevy u lidí s poruchami autistického spektra.


Klíčová slova: PAS, terapie, rozvojové aktivity, podpora, mýty a jejich vyvracení