Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.

Kurz se věnuje tématu deprese a sebevražednosti u klientů sociálních služeb. V teoretické části se účastníci seznámí s příčinami, projevy a možnostmi léčby depresivní poruchy. Téma sebevražednosti bude obsahovat definici, formy sebevražedného jednání, popis presuicidálního syndromu a vývoje sebevražedných myšlenek a jednání. V praktické části se kurz věnuje nácviku komunikace s depresivním a suicidálním jedincem. Důraz je kladen na způsob navazování důvěrného vztahu, vyhodnocení závažnosti deprese a sebevražedných úvah. Dalším cílem kurzu je seznámení s možnostmi jednání a způsoby nabídnutí pomoci lidem s depresemi a suicidiálními sklony.

Klíčová slova: deprese, sebevražedné myšlenky, komunikace, důvěra, pomoc