Stárnutí osob se zdravotním postižením

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Šárka Hlisnikovská


Kurz přináší účastníkům nový náhled na stárnutí osob se zdravotním postižením, kde není hlavní
kalendářní věk, ale to, jak velkou míru podpory a v jakých oblastech potřebují. Účastníci se seznámí s
riziky ústavní péče, smyslem a principy deinstitucionalizace, možnostmi podpory formou neformální
péče i sociálními službami v komunitě. Pracovníci budou směrování k pochopení toho, co znamená
normalita, a jak stárnutí člověka ovlivňuje prožívání běžného dne a zda či jakou měrou souvisí s
podporou člověka, který využívá sociální služby. Pracovníci budou vedeni k náhledu na možnosti
řešení nepříznivé situace člověka tak, aby se podpora vázala k běžnému životu, dle potřeb člověka, k
práci s přirozeným rizikem, respektovala práva a odpovědnost člověka, prožívání života
srovnatelného s životem vrstevníka.


Klíčová slova: stárnutí, zdravotní postižení, normalita, deinstitucionalizace, komunita, podpora