Sebekoučování - jak na to?

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 8 hod
Max. 15 osob
Lektor: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková


Obsahem kurzu "Sebekoučování - jak na to?" je základní seznámení s pojmem sebekoučování a dále pak s několika vybranými sebekoučovacími technikami. Účastníci zažijí praktický zkušenostní prožitek v hledání a nalezení si vlastních profesních cílů a snů, a to s pomocí některé z vybraných sebekoučovacích technik. Představíme účastníkům, že hlavní výhodou sebekoučování je, že člověk má svého "kouče" stále po ruce, absolventi budou vybaveni různými technikami, s nimiž mohou nadále sami se sebou pracovat. Kurz účastníky povede k přemýšlení o svém životě, o své práci, o svém osobním volnu k vybalancování profesního a soukromého života a naučí využívat rozličné techniky podle vlastních časových možností a flexibility.


Klíčová slova: sebekoučink, self-management, life balance, techniky a metody sebekoučinku