Rodina v krizi – úvod do problematiky

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Bc. Barbora Niemiecová


Vzdělávací kurz poskytne zamyšlení nad rodinou jako systémem, funkcemi rodiny dnešní doby a myšlenkou, jak je možno předejít poruchám těchto funkcí. Dále se kurz zaměří na komunikaci v rodině, pokusí se účastníkům přiblížit, co je a může být krizí v rodině a jak ji lze chápat z různých úhlů pohledu. Kurz účastníky seznámí s tím, jaký význam má stres v rodině, jaké jsou možné reakce na něj a jak s ním lze pracovat v kontextu rodinného systému V neposlední řadě se účastníci seznámí s péčí zaměřenou na rodinu. Kurz nabídne prostor pro společné sdílení zkušeností z praxe, společně si
účastníci zodpoví otázku: "Jak kvalitně pracovat s rodinou nebo členem rodiny v krizi?".


Klíčová slova: rodina, funkce, krize, stres, překonání stresu