Práce s nemotivovaným klientem

Akreditovaný kurz MPSV - VP/SP/PC
Časová dotace 16 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Bc. Jan Syrový


Kurz se věnuje tématu práce s nemotivovaným klientem. V jeho průběhu si účastníci ujasní, kdo je to vlastně nemotivovaný klient a jaké jsou realistické cíle a hranice práce s ním. Na základě reflexe vlastních postojů a hodnot se dozví, jak budovat vztah s nemotivovaným klientem a jak s ním vést rozhovor. Uvědomí si, že cesta k nemotivovanému klientovi vede přes respekt a úctu k druhému člověku a že pracovat s nemotivovaným klientem je něco jiného než násilím někoho donutit dělat, co sám nechce. Účastníci se dozví, jaké jsou nástroje práce s nemotivovaným klientem v sociálních službách a jaký je průběh této práce, jak se liší u motivovaného a nemotivovaného klienta.


Klíčová slova: motivace, klient, změna myšlení, respekt, nové metody práce