První pomoc při vedení porad jako součást efektivního řízení

Akreditovaný kurz MPSV - SP/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Kurz se zabývá vedením porad u pracovníků středního managementu jako součásti efektivního řízení. Mezi hlavní kompetence středního managementu patří mimo organizování, plánování, rozvoj sociální služby, také vedení lidí. K efektivnímu provozu služby je důležité zaměřit pozornost na efektivní předávání informací. Porady jsou platformou pro vyjasňování plánovaných záměrů, změn, očekávání jednotlivých účastníků. Obsah kurzu je zaměřen na přípravu porady, její strukturu, na role jednotlivých účastníků a na práci s výstupy. To vše při využití případových studií a řešení konkrétních
příkladů z praxe tak, aby je účastníci mohli následně převést na svá pracoviště.

Klíčová slova: efektivní řízení, vedení porad, tým, informace, role účastníků