Projektové řízení – buď profi

Akreditovaný kurz MPSV - SP/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Ing. et Mgr. Romana Bélová, Mgr. Lucie Ližičková, DiS.

Kurz provede účastníky klíčovými milníky projektového řízení od analýzy prvotní projektové myšlenky, přes přípravu projektové žádosti až po realizaci projektu. Projektové řízení je jedním z důležitých procesů v rámci vícezdrojového financování sociálních služeb, ale je také nástrojem přenosu inovací a rozvojových záměrů do praxe sociálních služeb. Kurz je zaměřen na praktický nácvik dovedností pro zpracování projektového záměru, vyhledání vhodného dotačního titulu, přípravu a administraci projektové žádosti a realizaci projektu. Kurz není zacílen na přípravu žádostí do konkrétního dotačního titulu, ale na dovednosti spojené s projektovým řízením v obecné rovině.

Klíčová slova: projekty, EU, dotace, vícezdrojové financování, klíčová aktivita, rozpočet