Prevence relapsu

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 16 hod.
Max. 15 osob
Lektor: PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová


Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky, kteří se v sociálních službách setkávají s klienty závislými na návykových látkách nebo vykazujícími návykové chování. Závislost je onemocnění, které má své zákonitosti, vývoj i potřebu specifických postupů. Kurz tak rozšiřuje znalosti a postupy ze sociální oblasti do oblasti mezioborové spolupráce, čímž se rozšiřuje možnost účinněji reflektovat potřeby klientů, a tím i možnost efektivněji řešit jejich nepříznivou sociální situaci. V průběhu kurzu získají účastníci přehled odborných a nejnovějších poznatků z oboru adiktologie a neurobiologie závislostí.
Budou rozumět základní terminologii v oboru adiktologie, dokáží určit u klienta, v jaké fázi motivace ke změně je a jak je možno nastavit konkrétní a účinnou spolupráci. V průběhu kurzu bude také prostor pro kazuistiky z konkrétní praxe účastníků.


Klíčová slova: závislost, relaps, prevence, motivace, změna, spolupráce