Přímá práce se specifickou klientelou v oblasti služeb pro lidi se závislostí

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová


Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním. Zaměřen je především na využití prvků sociální práce se specifickou klientelou. Pracovníci získají náhled, jaké jsou vhodné možnosti podpory pro různé cílové skupiny, a to - děti, mladistvé, ženy, muže a osoby v konfliktu se zákonem způsobeném závislostí. Cílem vzdělávacího kurzu je, aby účastníci uměli identifikovat, jaké jsou faktory, které hrají roli při vzniku závislostí u klientů. Účastníci se naučí také pracovat s motivací ke změně u specifických
skupin klientů a dokáží prvky motivace využívat ve své každodenní praxi.


Klíčová slova: závislostní chování, závislost, děti, mladiství, dospělí, vznik závislosti, motivace