Poskytování první pomoci v sociálních službách

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Libuše Koppová


Cílem kurzu je seznámit pracovníky v sociálních službách s dovednostmi v poskytování první pomoci při náhlých změnách zdravotního stavu či ohroženi života uživatelů sociálních služeb. Účastníci kurzu se seznámí se základními kroky poskytování laické první pomoci. Osvojí si techniku neodkladné resuscitace poskytované laickým zachráncem. Rovněž získají základní vědomosti pro poskytování první pomoci při: zástavě oběhu a dýchání, při bezvědomí; u náhlých stavů u cukrovky; u křečových stavů; u alergických reakcí; při závažných úrazech; u poškození teplem či chladem a u otrav. První pomoc je zaměřena na mimořádné situace a stavy, se kterými se mohou pracovníci setkat při
poskytování sociálních služeb tak, aby byli v případě potřeby schopni využít nabyté znalosti v praxi.


Klíčová slova: první pomoc, záchrana, zástava oběhu, úraz, otrava, mimořádné situace