Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 12 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.


Cílem kurzu je účastníky prakticky připravit na komunikaci s depresivním klientem a na situaci, kdy se u klienta objevují sebevražedné myšlenky. V úvodu proběhne krátké opakování teorie o depresi a sebevražednosti. Následně budou účastníci nacvičovat možnosti jednotlivých reakcí na projevy klienta. Na základě osobní zkušenosti z cvičných situací budou účastníci upevňovat efektivní způsoby komunikace, které vedou k podpoře a uklidnění klienta a k plánování dalšího postupu. Cílem kurzu je naučit se mapovat závažnost deprese a sebevražedných úvah tak, aby mohli účastníci stanovit následné kroky vedoucí k reálné pomoci v konkrétní situaci.
Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem.


Klíčová slova: deprese, sebevražda, motivace ke změně, krizová komunikace, pomoc