Praktický nácvik komunikace s klientem agresivním nebo nespolupracujícím

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 12 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.


Kurz pomáhá s praktickou přípravou na předcházení konfliktních situací a na jednání s klientem v odporu nebo s projevy agrese. Důraz je kladen na praktické nácviky komunikace. Nácviky probíhají jak v celé skupině, kdy tématem jsou konkrétní situace z praxe s průběžnými vstupy lektora a účastníků, tak ve dvojicích a trojicích s následnou reflexí proběhlé komunikace. Na základě osobní zkušenosti z nácviků budou účastníci společně s lektorem mapovat komunikační návyky, které mohou riziko konfliktu zvyšovat a zkoušet nové postupy, které vedou k jeho zmírnění.
Kurz se nezaměřuje na agresi klientů s mentální retardací.
Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Komunikace s agresivním klientem.


Klíčová slova: agrese, (ne)spolupráce, odpor, praktický nácvik, řešení konfliktní situace