Psychiatrické minimum v praxi sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 16 hod.
Max. 20 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.


Současný trend péče o lidi s psychickým onemocněním v souvislosti s reformou psychiatrie vede k nárůstu klientů s těmito potížemi v sociálních službách. Vzhledem k tomu je základní přehled o psychiatrické problematice důležitou kompetencí, kterou by měli disponovat všichni pracovníci, kteří pracují s lidmi s duševním onemocněním.
Cílem kurzu je předat účastníkům přehledné informace o nejčastějších psychických onemocněních tak, aby mohli lépe porozumět klientům a mít představu o projevech duševních onemocnění, o potřebách klientů, možnostech léčby, vhodné pomoci a nasměrování. Kurz dále připraví účastníky orientovat se a vhodně reagovat v náročných situacích, které mohou nastat v průběhu kontaktu s klienty s duševním onemocněním.


Klíčová slova: psychická onemocnění, projevy, možnosti léčby, spolupráce