Poslední dny, pokojné umírání

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: ThDr. Miriam Szökeová, PhD.

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je seznámení se s procesem umírání, a to bez ohledu na to, zda tento proces probíhá v sociální službě nebo v nemocničním zařízení. Účastníci kurzu získají základní orientaci v péči o umírajícího člověka a vhled do škály potřeb člověka v terminální fázi. Seminář se bude věnovat také komunikaci s rodinou umírajícího klienta a poukáže na spektrum přání, ale i strachů a nadějí rodinných příslušníků. Seminář se věnuje také komunikaci s rodinnými příslušníky umírajícího klienta a poukáže na spektrum jejich přání, ale i strachů a nadějí. Další cílovou skupinou,
kterou seminář neopomine, jsou spolubydlící umírajícího klienta. Významným vyjádřením, na které se účastníci budou učit adekvátně a citlivě reagovat bude věta: "Já chci zemřít." Seminář poskytne prostor pro sdílení osobních zážitků, zkušeností a hodnot v této oblasti. Účastníci budou mít zároveň příležitost učit se vzájemně od sebe, reagovat na svoje odpovědi, poskytovat si zpětnou vazbu a reflexi.

Klíčová slova: umírání, smíření, práce s rodinou, hodnoty života, respekt, přání