Psychosociální dovednosti

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Eva Slezáková


Vzdělávací kurz je zaměřený na poznání sebe sama v rovině osobnostní, profesní, emoční a rovině potřeb. Věnuje se bližšímu sebepoznání účastníka, prozkoumání rolí v jeho životě, významu a vlivu emocí v jeho životě a významu a vlivu potřeb včetně zvládání krizových situací. Účastnící kurzu rozvinou svá poznání psychosociálních dovedností skrze vlastní sebepoznání a uvědomění si svých životních rolí. Cílem kurzu je, aby si každý účastník lépe uvědomoval své emoce a naučil se lépe zvládat zátěžové situace. Každý účastník kurz si během interaktivní části sestaví také svůj vlastní profesiogram.


Klíčová slova: sebepoznání, emoce, zátěžová situace, profesiogram