Ochrana práv v kontextu sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Karin Bednarzová

Kurz je se věnuje legislativnímu rámci týkajícího se ochrany práv osob využívajících sociální služby. Zejména je zaměřen na uvědomění si práv uživatelů sociálních služeb, jejich ochranu a posilování v kontextu běžného života a různých druhů sociálních služeb. Účastníkům kurzu bude přiblížena problematika možného porušení práv včetně procesů, které vedou k předcházení případného porušení práv lidí využívajících sociální služby a postupů v případě, pokud již k porušení práv lidí dojde. V neposlední řadě je kurz věnován otázce, jak u lidí využívajících sociální služby posilovat schopnost prosazování a ochrany vlastních práv. Kurz je veden interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků. Účastníci budou mít prostor ke sdílení vlastních zkušeností a k diskuzi nad konkrétními situacemi z praxe.

Klíčová slova: ochrana práv, klient, individualita, jedinečnost, posílení práv klienta