Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislostí

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislostí
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová

Kurz je určen pracovníkům, kteří se ve své práci setkávají s osobami závislými na návykových látkách nebo se závislostním chováním. Účastníci se naučí identifikovat co je závislost, jaké jsou znaky závislosti v oblasti tělesné, psychické, vztahové a sociální. Pracovníci se se známí s tím, jaké jsou poruchy duševního zdraví způsobené návykovými látkami, a to včetně odvykacích stavů po odnětí návykové látky. Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním. Účastníci se naučí pracovat s motivačními prvky k léčbě, tyto prvky později dokáží propojit do poskytované praxe.

Klíčová slova: závislost, návykové látky, poruchy duševního zdraví, motivace k léčbě