Manipulace v pracovní komunikaci – jak ji efektivně zvládat

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Eva Slezáková


Teoretická část kurzu je zaměřena na obecná východiska vztahující se k manipulaci v komunikaci. V této části se účastníci seznámí s tím, co znamená manipulace v komunikaci, na základě čeho je taková komunikace definována, a jaké jsou manipulativní prvky, jaké typy manipulátorů existují. Na základě čeho je může vedoucí pracovník v interakci s podřízenými odhalit? Jaké existují účinné strategie, které při komunikaci s manipulátorem může vedoucí pracovník využít a posilovat tak stabilitu týmu i sebe sama? Účastníci kurzu si v praktické části semináře vyzkouší nácvik zvládání manipulace v pracovní komunikaci.


Klíčová slova: manipulace, týmová komunikace, hranice v komunikaci, strategie řešení