Manipulace v komunikaci s klienty - jak ji efektivně zvládat

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Eva Slezáková


Teoretická část kurzu je zaměřena na obecná východiska vztahující se k manipulaci v komunikaci. V této části se účastníci seznámí s tím, co znamená manipulace v komunikaci, na základě čeho je taková komunikace definována, a jaké jsou manipulativní prvky. Co je příčinou manipulativní komunikace? Na základě čeho ji může pracovník u klienta identifikovat? Jaké existují účinné strategie pro zvládání komunikace, kde jsou prvky manipulace? Jak významnou roli hrají emoce pracovníka při osvojování a zvládání komunikace s klienty, kteří užívají prvky manipulace? Na všechny tyto otázky přinese kurz odpovědi. Účastníci kurzu si v praktické části semináře vyzkouší nácvik zvládání manipulace
v komunikaci tak, aby nabyté dovednosti mohli uplatnit při efektivním řešení manipulativního chování klientů ve své praxi.


Klíčová slova: manipulace, klient, hranice, praktický nácvik