Motivační rozhovory v praxi sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP
Časová dotace 48 hod.
Max. 16 osob
Lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

Vzdělávací kurz se zaměřuje na využití motivačních rozhovorů jako jeden z možných poradenských a terapeutických přístupů. Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání a posilování vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling), v sociální oblasti (podpora při osamostatňování, hledání a udržení práce, v preventivních a
nízkoprahových službách) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.). Další využití je ve výchovném a nápravném systému - při práci s mladistvými v dětských domovech, výchovných ústavech, v probační službě i ve vězení. Jsou také účinné v prevenci syndromu vyhoření. Účastníci kurzu budou s využitím motivačních rozhovorů seznámeni jak v teoretické rovině, tak také v rovině interaktivních nácviků.

Klíčová slova: motivace, rozhovor, změna chování, praktický nácvik