Metody práce a jejich praktické využití u lidí s kombinovaným zdravotním postižením

Akreditovaný kurz MPSV - PC
Časová dotace 16 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Bc. Veronika Židková, Sylva Dorazilová

Tento kurz seznámí účastníky s metodami a technikami práce, které je možné aplikovat v práci s lidmi, kteří mají kombinované zdravotní postižení a potřebují vysokou míru podpory a péče od druhých osob. V teoretické části půjde o charakteristiky cílové skupiny, metody alternativní a augmentativní komunikace, expresivní terapie. Účastníci získají přehled vybraných prožitkových (stimulačních) technik a seznámí se se specifiky práce s osobami s atypickým chováním. V praktické části si účastníci vyzkouší jednotlivé stimulační a relaxační techniky, metody alternativní komunikace i
práce se strukturou a strukturovanými úkoly.

Klíčová slova: zdravotní postižení, AAK, expresivní terapie, stimulační techniky, relaxace