Microsoft Excel II. – vlídný pomocník

Interní kurz
Časová dotace 6 hod.
Max. 10 osob
Lektor: Radim Kantor

Tento kurz je navazujícím kurzem Excel I. - nebojme se tabulek. Cílem kurzu je přiblížení programu Microsoft Excel v jeho rozšiřujících funkcích tak, aby si účastníci prohloubili dovednosti v užívání programu. Nabyté znalosti pomohou účastníkům kurzu efektivně využívat program Microsoft Excel tak, aby jim by pomocníkem při administrativních úkonech, které jsou v sociálních službách nezbytné.
Doporučujeme předchozí účast na kurzu Excel I. - nebojme se tabulek.

Klíčová slova: Microsoft excel, tabulka. Výpočty, vzorce a jejich užití