Microsoft Excel I. – nebojme se tabulek

Interní kurz
Časová dotace 6 hod.
Max. 10 osob
Lektor: Radim Kantor

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit pracovat s programem Microsoft Excel 2016 od základních kroků. Vzdělávací kurz si klade za cíl přiblížit začátečníkům celou filozofii programu včetně základních úkonů. Účastníci kurzu se tak naučí vytvářet, formátovat a tisknout tabulky, tvořit různé typy grafického zobrazení tabulkových dat a provádět jednoduché i mírně pokročilé výpočty. Nabyté znalosti pomohou účastníkům kurzu efektivně využívat program Microsoft Excel tak, aby jim by pomocníkem při administrativních úkonech, které jsou v sociálních službách nezbytné.

Klíčová slova: Microsoft excel, tabulka, graf, výpočty