Komunikace s lidmi s duševním onemocněním

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 16 osob
Lektor: MUDr. Michal Raszka, PhD.


Vzdělávací kurz je zaměřen na přiblížení projevů vybraných duševních onemocnění, základních informací o možnostech a limitech psychiatrické léčby. Věnuje se možným přístupům v komunikaci s lidmi s duševním onemocněním. Cíleně se budou účastníci vzdělávacího programu věnovat nácviku komunikace v náročných situacích: klient v psychotické atace, agresivní chování, klient se sebevražednými myšlenkami. Součástí vzdělávacího programu je vhled do uvažování při práci s lidmi s duševním onemocněním z psychiatrického hlediska a diskuze ohledně spolupráce sociálních pracovníků a psychiatrů.


Klíčová slova: duševní onemocnění, možnosti a limity léčby, komunikace