Komunikace v obtížných situacích

Interní kurz
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Ing. Pavel Vopalecký, M. A.

Obtížné situace na prvním místě prověřují naše vnitřní hodnotové ukotvení. Kurz účastníkům pomůže v bezpečném prostředí si definovat, kým jsou, nastavit si zdravé pojetí vlastní identity a vytvořit si základ, z něhož mohou čerpat, když věci jdou těžce. Pro modelovou situaci si vypracují "hodnotovou mapu" vlastní i vzorového klienta (či kolegy). Účastníci se seznámí s principy celostní komunikace a praktickými cvičeními si rozšíří pohled na další dimenze obvyklého kontaktu s lidmi. Výsledkem dobré celostní komunikace bývají lepší vztahy se spolupracovníky i s klienty, hlubší vzájemná důvěra a efektivnější spolupráce.

Klíčová slova: komunikace, konflikt, emoce, hodnotová mapa, praktický nácvik