Komunikace s klientem, který je pod vlivem návykové látky

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Petr Hýl


Kurz přináší informace o působení a efektu jednotlivých návykových látek, se kterými se pracovníci
nejčastěji setkávají ve své praxi u uživatelů sociálních služeb - alkohol, pervitin, marihuana, opiáty a
rozpouštědla. Pozornost bude věnována procesu vzniku závislostního chování a možnostech, jak
tomuto procesu porozumět. Budou rozvíjeny znalosti o účinnosti intervencí v jednotlivých fázích
klientova užívání. Pracovníci se naučí rozpoznat příznaky užití jednotlivých látek a efektivnímu
způsobu komunikace s klientem, který je intoxikován. Tyto způsoby budou nacvičeny v modelových
situacích tak, aby byli pracovníci schopni účinně reagovat na možné konfliktní situace ve své praxi.


Klíčová slova: návykové látky, komunikace, intoxikace, konflikt a jeho řešení