Konflikty a agrese v sociálních službách - jejich předcházení a efektivní zvládání

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 16 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Marek Tkáč, Mgr. Petr Hýl


Vzdělávací kurz provede účastníky konfliktní a agresivní komunikací, se kterou se mohou potkat při poskytování sociálních služeb. Účastníci se seznámí s jednotlivými druhy konfliktních situací a jejich dynamikou. Pozornost bude věnována agresivnímu jednání klientů a základním technikám, jak agresivní jednání zvládnout. Teoretické poznatky si účastníci doplní a rozvinou v praktických cvičeních v malých i velkých skupinách. V zážitkových cvičeních pak budou teoretické znalosti nacvičeny a ukotveny tak, aby si účastníci osvojili dovednosti, jak konfliktním situacím předcházet a jak je účinně zvládat ve své praxi.


Klíčová slova: agrese, konflikt, prevence, nácvik, zvládnutí agrese v praxi