Kontakt a dialog

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 24 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Martin Haicl


Kontakt a dialog je interaktivní kurz rozvoje komunikačních dovedností v pomáhající profesi. Kurz nabízí vedle teoretických poznatků i učení prostřednictvím prožitků, modelových situací a sebepoznávání. Kurz rozvíjí uvědomování a dovednosti v oblasti kontaktu a vedení dialogu. Na pozadí základních témat "Práce s emocemi", "Asertivita", "Manipulace", "Práce s konfliktem", "Dramatický trojúhelník", "Komunikace se specifickým klientem" rozvíjí jemné komunikační dovednosti při práci s klientem, dovednost navázat kontakt, zajistit klientovi bezpečí, zajímat se o klientovu situaci. Dále také reflektovat sebe, empaticky vnímat klienta, promýšlet vhodné strategie řešení, vybrat nejvhodnější strategii, intervenovat a získat zpětnou vazbu. Třídenní kurz nabízí prostor pro intenzivní rozvoj a nácvik komunikačních dovedností pro všechny účastníky kurzu.


Klíčová slova: komunikace, emoce, vedení dialogu, motivace, bezpečí