Jak jen říci tu špatnou zprávu, a je třeba ji říkat?

Akreditovaný kurz MPSV - SP/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Vzdělávací kurz si klade za cíl seznámit účastníky s důležitostí významu sdělení nepříjemných informací, které se pojí s pracovními vztahy. Jedná se o situace, které se v personální praxi nejčasněji objevují. Mezi tyto situace patří například upozornění na chyby, nevhodné postoje, chování, sdělování informací, které nejsou pozitivní pro zaměstnance, nadřízené, hodnocení pracovního výkonu či řešení sporu mezi kolegy, nebo uživateli, rodinnými příslušníky. Ve své praktické části se kurz věnuje také vlastním zkušenostem účastníkům, kteří mohou přinášet své poznatky z praxe
týkající se sdělování při přijímáním negativních zpráv.

Klíčová slova: negativní zprávy, přijetí a sdělování, hodnocení, efektivní komunikace